RODZINNA FIRMA Z TRADYCJAMI

Zakład pogrzebowy

 

OSTATNIE POŻEGNANIE

Realizujemy misję kulturalnej i godnej organizacji
oraz obsługi zapewniając Rodzinom po stracie Bliskiej Osoby wszelkie niezbędne usługi pogrzebowe


O nas
 

OSTATNIE POŻEGNANIE

Realizujemy misję kulturalnej i godnej organizacji
oraz obsługi zapewniając Rodzinom po stracie Bliskiej Osoby wszelkie niezbędne usługi pogrzebowe


O nas

CO MOŻEMY
DLA CIEBIE ZROBIĆ?

 

PORADNIK
POGRZEBOWY

1Gdy odchodzi bliska osoba. Zasady postępowania w przypadku śmierci
Śmierć bliskiej osoby dla każdego człowieka jest bolesnym doświadczeniem. W pierwszych chwilach, podjęcie jakiegokolwiek działania wydaje się bardzo ciężkie. Dlatego uważamy, że pomoc Państwu w tym dniu i zapewnienie zmarłemu wyjątkowej ceremonii pogrzebowej jest naszym obowiązkiem.  Poniżej przygotowaliśmy
dla Państwa poradnik pogrzebowy, czyli najważniejsze informacje
i wskazówki, które mogą okazać się pomocne w przypadku śmierci bliskiej osoby
2Śmierć w tragicznych okolicznościach
Jeżeli osoba zmarła w wyniku tragicznych okoliczności, konieczne jest zawiadomienie Policji, która z kolei powiadamia Prokuraturę. Ciało zmarłego zostaje przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie ustalana jest przyczyna zgonu. Aby ZMS mógł wydać ciało po sekcji, musimy posiadać zezwolenie wydawane przez Prokuraturę. Po uzyskaniu pozwolenia na odebranie ciała zmarłego postępujemy zgodnie z zaleceniami opisanymi powyżej.
Udajemy się do zakładu pogrzebowego w Czechowicach-Dziedzicach ul. Niepodległości 43. Udając się do Zakładu Pogrzebowego BIELACH należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
- kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub akt zgonu jeżeli byli Państwo uprzednio w USC
- dowód osobisty osoby zmarłej
- dowód osobisty osoby załatwiającej formalności
- legitymację emerytalną lub rencisty lub w przypadku jej braku ostatni odcinek emerytury lub renty
- zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku gdy osoba zmarła przed śmiercią była czynnym pracownikiem , pracodawca zobowiązany jest do wystawienia tego dokumentu)
3Śmierć z przyczyn naturalnych w domu
Gdy bliską osobę odbiera nam choroba i śmierć następuje w domu, pierwszym krokiem powinno być wezwanie lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod numer telefonu 999 lub 112. Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon, a następnie na sporządzeniu odpowiedniego protokołu i wystawieniu KARTY ZGONU, która będzie podstawą do wystawienia AKTU ZGONU przez Urząd Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zmarłej osoby do chłodni.
W tym celu zawiadamiamy Zakład pogrzebowy BIELACH dzwoniąc pod całodobowy numer 668 163 014
4Śmierć w szpitalu/ hospicjum
W przypadku zgonu w szpitalu lub hospicjum sytuacja jest o tyle łatwiejsza że Kartę Zgonu wraz z kartą potwierdzenia odbioru zwłok wydaje bliskim zmarłego szpitalny dział statystyki lub lekarz prowadzący.
Posiadając ten dokument firma BIELACH w pełnym poszanowaniu przetransportuje osobę zmarłą do chłodni zapewniając godną opiekę.

AKT ZGONU

Skrócony akt zgonu jest wymaganym dokumentem
w procedurze ubiegania się o zasiłek pogrzebowy.
Sam akt zgonu jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby. Zgon osoby rejestruje
się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca takiego zdarzenia.
W wyjątkowych sytuacjach zgon można zgłosić
w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochowania. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni
od dnia zgonu.


zobacz więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KONTAKT

Każdy zasługuje na godny pochówek


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bielach Łukasz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 43 w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail lub numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.

Pokaż pełną treść zgody na przetwarzanie danych osobowych


location

ADRES

ul. Niepodległości 43
43-502 Czechowice-Dziedzice

phone

TELEFON

telefony całodobowe
668 163 014
+32 215 22 31

email

E-MAIL

ml.bielach@interia.pl